An Index to Naturalization Records in the Greene County Circuit Court

NAME

COUNTRY
OF ORIGIN

DATE

TYPE OF
DOCUMENT

SOURCE

BELLANGER, A. H.

FRANCE

1906

DI

ORIG

BELLANGER, AUGUSTE

FRANCE

1906

DI

OB4 197

BENDELL, GEORGE A.

HUNGARY

1904

DI

80 295*

BENGSCH, JOHN F.

PRUSSIA

1876

DI

ORIG

BENGSCH, JOHN F.

GERMANY

1884

N

Z 234

BENNETT, REUBEN D.

GREAT BRITAIN

1906

N

ORIG

BENNETT, REUBEN S.

GREAT BRITAIN

1906

DI

ORIG

BENTHAM, CELIA

SCOTLAND

1894

DI

48 184

BERDERLINDEN, I. B.

GERMANY

1845

DI

C 49

BERG, G. W.

GERMANY

1887

DI

OB2 70*

BERG, GEORGE

Germany

1900

DI

67 618*

BERGMAN, C. F.

SWEDEN

1870

DI

ORIG

BERGMAN, P. G.

SWEDEN

1870

DI

ORIG

BERNER, PETER

GERMANY

1887

DI

31 81

BIERMANN, WILLIAM

GERMANY

1884

DI

OBI 190*

BIGLIENI, J. A.

ITALY

1900

DI

OB3 467*

BINNERVIES, AUGUST

PRUSSIA

1868

DI

ORIG

BIRKENBACKER, WILLIAM

GERMANY

1891

DI

OB3 59*

BIRKENBACKER, WILLIAM

GERMANY

1896

N

59 137

BLOM, C. A.

NORWAY

1886

DI

OB1 255*

BLOOM, C. A.

NORWAY

1888

N

33 189

BODIE, FERDAINAND

AUSTRIA

1884

DI

Z 240*

BOHN, AUGUST M.

GERMANY

1892

DI

OB3 103

BOHN, FRED

PRUSSIA

1875

DI

ORIG

BOHN, FRED

PRUSSIA

1880

N

U 404

BOHN, JOHN

GERMANY

1891

DI

OB2 277*

BOHN, JOHN

GERMANY

1896

N

59 67

BORG, LEONARD E.

NORWAY

1882

DI

W 585*

BOYLE, HUGH

GREAT BRITAIN

1868

DI

ORIG

BOYSON, HANS H.

DENMARK

1872

DI

ORIG

BRAFFORD, JAMES T.

IRELAND

1901

DI

OB3 505*

BRANDH, ANDREAS

GERMANY

1896

N

59 133

BRANDT, ANDREAS

GERMANY

1886

DI

OB2 14*

BRANDH, WILLIAM

GERMANY

1896

N

59 134

BRANDT, WILLIAM

GERMANY

1887

DI

OB2 71*

BRAUN, JACOB

SWITZERLAND

1888

DI

OB2 151*

BRAUN, JACOB

SWITZERLAND

1896

N

59 136

BRAZNER, CHARLES F.

GERMANY

1882

N

W 594

BRESLER, JOHN H.

PRUSSIA

1869

DI

ORIG

BRIDGEMAN, HARVEY W.

CANADA

1884

DI

ORIG

BRINELL, CARL J.

SWEDEN

1886

DI

OB1 263*

BRINELL, CHARLES G.

NORWAY

1888

N

33 167

BRIOL, P. PHILIPPE

SWITZERLAND

1887

DI

ORIG

BRIOL, P. PHILIPPE

SWITZERLAND

1901

N

70 434

BROGGER, SIGMUND

GERMANY

1906

N

ORIG

BROWN, MICHAEL H.

GREAT BRITAIN

1856

DI

Orig.

BROWN, THOMAS

GREAT BRITAIN

1878

DI

ORIG

BROWN, THOMAS

IRELAND

1880

N

U 143

BROWN, WALTER E.

GREAT BRITAIN

1886

DI

29 433*

BROWN, WALTER E.

GREAT BRITAIN

1890

N

37 224

BRUGGER, RICHARD

GERMANY

1891

DI

ORIG

BRUGGER, RICHARD

GERMANY

1896

N

59 77

[2]

 

 

 

 

Next Page | Index | Explanations

Table of Contents | Greene County Records Home